Diskbråck i halsryggen

Vi använder uteslutande mikrokirurgisk operationsteknik.

Dagen efter operation får du äta och dricka, ibland kan det första dagen vara trögt att svälja på grund av viss svullnad i operationsområdet. Smärtstillande medicin ges vid behov. I enstaka fall kan en mjuk halskrage behövas. Såret sys med sådan teknik att inget stygn behöver tas bort. Förbandet är plastat och tål vatten. Vårdtiden efter operation är i regel 3-4 dagar.