en bild

Segmentell rörelsesmärta (SRS)

Vi använder uteslutande mikrokirurgisk operationsteknik.

Vid kliniken har utarbetats ett utrednings- och behandlingsprogram för denna speciella grupp av patienter med kronisk ländryggssmärta. Besvären vid segmentell rörelsesmärta kommer från disken mellan de aktuella kotorna.

Operation föregås av en utredning. Detta program består av utredning med "diskknackning" och smärtprovokationstest innan beslut om fusionsoperation (steloperation) tages. I programmet ingår vidare återbesök med kontrollröntgen, läkarbesök och genomgång med sjukgymnast.

Cirka fyra (4) timmar efter operationen är det tillåtet att börja äta och dricka och eventuellt kan Du komma upp och sitta på sängkanten på kvällen samt dagen efter komma upp och gå.

Operationsdygnet får du regelbunden smärtlindring med sprutor, därefter övergår du till tabletter, som i regel behövs två till fyra veckor efter operationen. Förbandet över såret är plastat och tål vatten, vilket gör att det går bra att duscha. Borttagning av stygnen sker hos distriktssköterskan ca tio dagar efter operationen. Vårdtiden är cirka fem (5) dagar. Vid hemgång ska du kunna sköta dig helt själv, duscha, klä dig samt ta kortare promenader.