Spinal stenos i ländryggen

Vi använder uteslutande mikrokirurgisk operationsteknik.

Spinal stenos är en förträngning av ryggmärgskanalen bland annat på grund av benpålagringar på lederna mellan kotorna.

I ländryggen finns fem kotor som benämns L1 till L5 uppifrån och ned. Mellan kotorna finns en disk och i samma nivå baktill en led på varje sida, facettlederna.

Hos vissa personer uppstår med åldern så kallad arthros i lederna, dvs åldersförändringar, väl känt i höftleder och knäleder. Men även facettlederna i ryggen kan få sådana åldersförändringar och då sker en bentillväxt på ledkanterna. Det gör att leden buktar in mer och mer i ryggmärgskanalen och bidrar till att denna förträngs, spinal stenos. Även ligament (ledband) mellan kotorna kan förtjockas och bidra till förträngningen, som därför är mest uttalad i nivå med disk och leder medan ryggmärgskanalen i nivå med kotkropparna kan vara helt normal.

Symptom

De flesta patienter med spinal stenos har värk i både rygg och ben. Ryggvärken är i regel molande och ligger som ett cirka decimeterhögt band lågt i ryggen. Benvärken är diffus till sin utstrålning, känns ofta inuti benen i både lår och underben. Ibland dominerar ryggvärken, ibland benvärken. Typiskt är att besvären ökar i stående och gående, minskar i sittande. Detta beror på att ryggmärgskanalen blir något trängre då man står och går, ännu mera i bakåtlutat läge samt vidgas något i sittande. Förutom värk kan även domning och svaghetskänsla förekomma i benen, att "inte riktigt våga lita på benen". Gångsträckan minskar mer och mer vid ökande besvär.

Behandling

Vid lätta till måttliga besvär prövas alltid sjukgymnastisk behandling och egen träning, något som ofta ger gynnsamt resultat vid arthros i höfter och knän. Om denna behandling inte ger tillfredsställande resultat och besvären är betydande kan operation behöva genomföras.

Vid vår klinik används enbart mikrokirurgisk teknik. Det innebär att mikroskop används, operationsfältet förstoras så att alla strukturer blir tydligare vilket skapar ökad säkerhet och blödningen minimeras. Användandet av denna teknik gör att det som skapar förträngningen i ryggmärgskanalen kan avlägsnas utan att kotbågarna tas bort. Ingreppet sker mellan kotbågarna som endast naggas

3-4 mm i kanterna. Ligamentet mellan kotbågarna, det gula ligamentet, tas bort, även det ofta förtjockat.

En annars vanlig operationsmetod är att hela kotbågen tas bort vilket kan ge underlag för sämre stabilitet i kotpelaren och ryggmusklerna förlorar då också sina muskelfästen. På många kliniker görs därför ofta steloperation i samband med att ryggmärgskanalen vidgas men detta är oftast inte nödvändigt med den teknik vi använder.

Operationen genomförs i narkos. Snittets längd beror av hur många nivåer i ländryggen som är förträngda. Vid två kotnivåer blir snittet cirka 8-9 cm långt. Blödningen är i regel beskedlig. Operation av två nivåer tar 1,5-2 timmar.