en bild

FYSIOTERAPI

FYSIOTERAPI

FYSIOTERAPI

Rehab

På Aleris Ryggkirurgi i Strängnäs arbetar enbart Legitimerade fysioterapeuter med mångårig erfarenhet av rehabilitering efter ryggkirurgi. Vi är inriktade på beteendemedicin, behandling och förhållande till smärta samt funktionell träning.

I vissa fall gör vi sambedömningar med kirurgen inför eventuell operation.  Det är inte alltid kirurgi är lösningen på ryggsmärta utan i många fall är det träning, ergonomi, information, kunskap och eventuella behandlingar som är det bästa alternativet.

I de fall då kirurgi inte är aktuellt erbjuder vi dig möjligheten att komma till fysioterapeut för träningsråd, genomgång av träning samt eventuella behandlingar för rörlighet och smärta.

Vid inskrivning träffar du en fysioterapeut för genomgång och information.  Då går vi framförallt igenom vad som är viktigt att veta gällande tiden efter operation d.v.s. din rehabiliteringstid.  Vi går då tillsammans igenom hur den tiden kommer att se ut, dina förväntningar och vad vi rekommenderar att du gör.

Vi tycker att det är viktigt att du känner dig trygg inför att åka hem efter din operation.  Därför är information, kunskap och genomgång av träningsprogram av stor vikt. Du kanske inte behöver gå med stavar och i trappa innan hemgång, eller så är det avgörande för att du ska känna just den där tryggheten i att klara dig själv när du kommer hem. Vi är alla olika med olika behov och vi vill möta dig där du är.

Därefter finns vi tillgängliga för dig efter operation via telefon och även möjlighet för dig att komma på fysioterapimottagning vid behov.