en bild

RÖNTGEN

RÖNTGEN

Röntgen

För att kunna utföra en fullständig bedömning av ditt fall krävs det en magnetkameraundersökning som är högst 1 år gammal, kontakta din behandlande läkare angående detta. En sådan undersökning kan även ordnas privat av Aleris Ryggkirurgi via någon av de röntgenavdelningar i samarbetar med i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Umeå.

På Aleris Ryggkirurgi (Strängnäs) arbetar vi med konventionell slätröntgen. Patientavgiften är 200 kronor och frikort gäller. Inneliggande patienter betalar ingen avgift.

  • Patienten ligger på en brits eller står upp och undersökningen avbildas digitalt.
  • För att få bra bildkvalité samt minska stråldosen till patient tillämpas ”kompression” ; ett plastbälte som hjälper till att komprimera magen med ett lätt tryck.
  • Om patienten är nyopererad i rygg eller har andra besvär i magen komprimeras ej patienten.
  • Vid graviditet skall undersökning ej genomföras. Alla kvinnor upp till 50 års ålder tillfrågas.
  • Medföljande stödpersoner t ex tolk, anhörig eller vårdpersonal kan få uppehålla sig i undersökningsrummet under exponering. Ett blyförkläde används alternativt strålskyddsskärm.