en bild

Information till våra remittenter

Information till våra remittenter

Ryggkirurgiska kliniken avvecklas och läggs ner vid årsskiftet 2020/2021

Ryggkirurgiska Klinikens verksamhet kommer att avvecklas och läggas ned vid årsskiftet 2020/2021.

Vi vill rikta ett stort tack till alla patienter som vi under åren fått förtroende att behandla.

Kliniken startade 1987 och har alltid varit ett viktigt tillskott inom svensk ryggkirurgi och har genom åren haft patienter från hela landet. Trots detta svåra beslut är vi mycket stolta och glada över det vi har åstadkommit under åren.

Vår ambition är att kunna verka i Strängnäs fram till slutet av november i år och till er patienter som väntar på vård, eller är under vård just nu, vill vi också meddela att vi självklart finns kvar för er under er vårdtid.

Information vårdgivare

Inför remittering

Ryggkirurgiska Kliniken har vårdavtal med Region Stockholm vilket möjliggör för patienter från alla regioner att söka enligt valfriheten för en första bedömning. Vanlig patientavgift samt frikort gäller. 

Remittera gärna patienten för bedömning enligt det fria vårdvalet som ger patienten rätt enligt Patientlagen att söka till specialist.

Magnetkameraundersökning

MR (magnetkameraundersökning) ej äldre än 1 år behöver vara utförd.

TakeCare

Via journalsystemet TakeCare kan även E-remiss skickas.

Patienter som tillhör Region Stockholm

Patienter som tillhör Region Stockholm måste ha en konsultationsremiss innan patienten kan söka till oss. När vi fått konsultationsremissen skickar vi en egenvårdsremiss till patienten.

Patienter som inte tillhör Region Stockholm

Patienter som ej tillhör Region Stockholm kan hänvisas direkt till att fylla i vår egenvårdsremiss som finns på vår sajt under rubriken "För dig som patient".

Tolk

Om patienten behöver tolk skall detta alltid anges och på vilket språk.

Information om verksamheten

För ytterligare information om verksamheten kontakta administrativ chef Ann Mörk: Telefon: 0152-263 00  E-post till Ann Mörk; ann.mork@ryggkirurgiska.se

Betalningsåtagande

Vissa operationer utförs i dagkirurgi som t ex diskbråck i ländryggen, beslut fattas i varje enskilt fall av kirurgen vid läkarbesöket. Detta innebär att patienten inte behöver söka betalningsåtagande från sin hemregion, operationen kan bokas in när alla undersökningar är klara. 

Gällande diagnoser som innefattar slutenvård till exempel spinal stenos och segmentell smärta, krävs betalningsåtagande från patientens hemregion.

Nationell Vårdgaranti

Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs uppfyller Nationella Vårdgarantin gällande väntetider för mottagningsbesök och operationer inom samtliga diagnoser. 

Vi behandlar bland annat:

 - Diskbråck i ländryggen

- Diskbråck i halsryggen

- Spinal stenos i ländryggen

 - Spondylolistes/spondylolys

- Segmentell rörelsesmärta (SRS)

Läs mer/titta på patientfilmer om våra diagnoser här >