en bild

Information till våra remittenter

Information till våra remittenter

Ryggkirurgiska kliniken avvecklas och läggs ner vid årsskiftet 2020/2021

Aleris Ryggkirurgi Strängnäs verksamhet kommer att avvecklas och läggas ned vid årsskiftet 2020/2021. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla patienter som vi under åren fått förtroende att behandla och vi är stolta och glada över det vi åstadkommit under åren.

Våra erfarna ryggkirurger kommer att flytta till Aleris Ryggkirurgi med mottagning i Södertälje och Nacka i Stockholm.

Vår ambition är att kunna verka i Strängnäs fram till slutet av november i år och till er patienter som väntar på vård, eller är under vård just nu, vill vi också meddela att vi självklart finns kvar för er under er vårdtid.

Länk till Aleris Nacka Ortopedmottagning >

Konsultationsremiss

Ni som tillhör Region Stockholm och Västra Götalandsregionen:
Enligt gällande regelverk avseende vårdval ryggkirurgi krävs en konsultationsremiss innan någon bedömning kan ske hos oss; var god kontakta din läkare för att erhålla en sådan. 

Egenvårdremiss

Du behöver även fylla i en egenvårdsremiss rygg och/eller nacke innan du kan komma på ett besök. Nedan kan du hämta våra egenvårdsremisser. Därefter sparar du ner de på din dator och svarar på frågorna. Stäng sedan dokumentet och mejla den till oss: info@ryggkirurgiska.se som en bifogad fil alternativt så kan du skriva ut formuläret och skicka den per post, se adress nedan. 

Egenvårdsremiss RYGG >

Egenvårdsremiss NACKE >

Postadress

Aleris Ryggkirurgi
Löt 1
645 94 Strängnäs

Röntgen

På kliniken utförs endast slätröntgenundersökningar.

För att kunna utföra en fullständig bedömning av ditt fall krävs det att en magnetkameraröntgenundersökning (MR) skall vara utförd senaste 12 månaderna, dvs inte äldre än 1 år. Kontakta din behandlande läkare angående detta.

En magnetkameraundersökning (MR) kan även ordnas privat av Ryggkirurgiska Kliniken, kontakta oss för prisinformation: 0152-263 00

Information vårdgivare

Inför remittering

Remittera gärna patienten för bedömning enligt det fria vårdvalet som ger patienten rätt enligt Patientlagen att söka till specialist.

Enligt gällande regelverk avseende vårdval ryggkirurgi krävs en konsultationsremiss innan någon bedömning kan ske hos oss. Vår ambition är att kunna verka i Strängnäs fram till slutet av november i år. Vanlig patientavgift samt frikort gäller. 

Magnetkameraundersökning

MR (magnetkameraundersökning) ej äldre än 1 år behöver vara utförd.

TakeCare

Via journalsystemet TakeCare kan även E-remiss skickas.

Tolk

Om patienten behöver tolk skall detta alltid anges och på vilket språk.

Information om verksamheten

För ytterligare information om verksamheten kontakta administrativ chef Ann Mörk: Telefon: 0152-263 00  E-post till Ann Mörk; ann.mork@ryggkirurgiska.se

Betalningsåtagande

Vissa operationer utförs i dagkirurgi som t ex diskbråck i ländryggen, beslut fattas i varje enskilt fall av kirurgen vid läkarbesöket. Detta innebär att patienten inte behöver söka betalningsåtagande från sin hemregion, operationen kan bokas in när alla undersökningar är klara. 

Gällande diagnoser som innefattar slutenvård till exempel spinal stenos och segmentell smärta, krävs betalningsåtagande från patientens hemregion.

Nationell Vårdgaranti

Aleris Ryggkirurgi i Strängnäs uppfyller Nationella Vårdgarantin gällande väntetider för mottagningsbesök och operationer inom samtliga diagnoser. 

Vi behandlar bland annat:

 - Diskbråck i ländryggen

- Diskbråck i halsryggen

- Spinal stenos i ländryggen

 - Spondylolistes/spondylolys

- Segmentell rörelsesmärta (SRS)

Läs mer/titta på patientfilmer om våra diagnoser här >