en bild

Om kliniken

Om kliniken

1987

Aleris Ryggkirurgi i Strängnäs är Sveriges äldsta ryggkirurgiska klinik - Grundad 1987.

Aleris Ryggkirurgi är en specialistklinik som bedriver ryggkirurgisk verksamhet med användande av modern och beprövad teknik. Vi har mer än 30 års erfarenhet av kvalificerad ryggkirurgi, använder uteslutande mikrokirurgisk operationsteknik och arbetar med patienter som har både akuta och kroniska rygg- och nackbesvär.

Följande diagnoser opereras:
Diskbråck
Spinal stenos
Spondylolisthes
Segmentell rörelsesmärta

Läs mer eller se patientfilmer om våra diagnoser här>

Vården kännetecknas av hög medicinsk säkerhet, god omvårdnad och rehabilitering utifrån varje enskild patients speciella behov.

Vision och mål

Aleris Ryggkirurgi i Strängnäs ska driva och utveckla verksamheten på ett sådant sätt;
- att patienter samt deras anhöriga rekommenderar oss till andra 
- att vi till fullo uppfyller våra uppdragsgivares förväntningar
- att medarbetare trivs och uppskattar Aleris Ryggkirurgi som arbetsgivare 

Telefonnummer

+46 (0)152-263 00
Växelns öppettider:
Måndag till fredag 09.00-11.30 samt 13.00-15.30.

Skicka ett E-postmeddelande

Skicka ett E-postmeddelande: info@ryggkirurgiska.se

Administration

VD/Verksamhetschef, Sandra Schönbeck
Telefon: +46 (0)152-263 17, 076-015 12 70

Administrativ chef, Ann Mörk
Telefon: +46 (0)152-263 02, 070-713 63 02

Vård- och operationschef,  Ann-Charlotte Norberg
Telefon: +46 (0)152-263 13

Ekonomiassistent, Bitte Atterfors
Telefon: +46 (0)152-263 21