en bild

Medicinsk kvalitet

Aleris Ryggkirurgi i Strängnäs deltar sedan 1 januari 2000 i Svenska Ryggregistret. Cirka 40 kliniker i landet rapporterar årligen resultaten av ryggkirurgiska ingrepp till detta register. Resultaten baseras på frågeformulär till patienterna och utgör således patienternas uppfattning. Uppföljning görs fortlöpande.

Kvalitet och patientsäkerhetsorganisation

Vi arbetar enligt standarden för ISO 9001:2015 och Miljö ISO 14001:2009 och styr verksamheterna genom dessa ledningssystem. Det finns en tydlig koppling mellan mål, verksamhet och uppföljning. Ledningssystemet ger verksamheterna stöd i att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt med siktet inställt på ständiga förbättringar. Ledningssystemen uppdateras kontinuerligt och finns tillgängliga för hela verksamheten och alla medarbetare.

 

Blocks