en bild

Synpunkter

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Uppföljning, utvärdering och egenkontroller

För att systematiskt kunna kvalitetssäkra och följa upp effekter av vården genomför vi, tillsammans med patient, regelbundna uppföljningar med patentenkäter. Vi rapporterar bland annat till kvalitetsregistret Swespine. Enkäter och resultat följs upp regelbundet. 

Touchpoint patientenkät

Undersökningsenheter är placerade vid receptionen och vårdavdelningen, patientupplevelsen mäts varje dag. Touchpoints är ett bra komplement till den nationella patientenkäten där mätningen sker mer sällan.

Swespine

Swespine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid 
landets ortoped- och  neurokirurgiska kliniker registreras.

SPOR  (Svenskt perioperativt register)

Samlar information/data om vården i samband med en operation. Syftet är att kunna samla fakta för att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter som genomgår en operation.

Återkoppling

För oss på kliniken är det viktigt att du känner dig nöjd med den vård och behandling du erhållit hos oss. Vi uppskattar din återkoppling då det hjälper oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Sedan den 1 januari 2018 är det nya bestämmelser om hur synpunkter och/eller klagomål från patienten och närstående ska hanteras av vården. I första hand är det vårdgivarens ansvar att bemöta och besvara synpunkter och/eller klagomål som kan uppstå i samband med vård och behandling

Patienten eller närstående ska vända sig direkt till den verksamhet som ansvarar för vården och föra fram sina synpunkter och/eller klagomål.